پرس

پرس ماشین پرس (به انگلیسی: Machine press) که با [...]