Portfolio

آدرس فروشگاه شعبه 1: تهران، جاده خاوران، پاکدشت، بعد از خیابان نمک صالح، نرسیده به بانک تجارت، پلاک 1368 ، فروشگاه صنایع ماشین سازی چهارمیری
تلفن: 02136463700
فکس: 02136463701

آدرس فروشگاه شعبه ۲: تهران جاده خاوران پاکدشت خاتون اباد روبروی بیمارستان شهدای پاکدشت نرسیده به پل سیمانی صنایع ماشین سازی چهارمیری
تلفن: 02140335694
02140335614

Go to Top